PODMÍNKY - SCHVÁLENO 8.2.2011

  

ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ KOMUNITNÍ ŠKOLY

A PRÁCE KOORDINÁTORA

PRO ROK 2011

 

(schváleno Zastupitelstvem městyse Větrný Jeníkov dne 8.2.2011)

 

KOORDINÁTORKA - Mgr. Martina Lisová

.

FINANCE

1)      příspěvek městyse na rok 2011 – 50.000,-

2)      odměna koordinátorky

        700,-/měsíc + 100,- (náklady)

        tzn. 800,-/měsíc (10 měsíců) – 8.000,- (bude čerpáno z příspěvku městyse)

3)      náklady školy ve výši max. 1.000,-/pololetí (papíry, tisk, kopírování) – bude čerpáno z příspěvku městyse

4)      povinnost hradit nájem za tělocvičnu od září 2011 dle podmínek ZŠ pouze v případě kurzů pro dospělé (kurzy pro děti nebo žáky ZŠ nájem za tělocvičnu nehradí) –         tzn. přednostní právo na celoroční pronájem tělocvičny včetně výběru dne a času v tělocvičně pro všechny spolky a občany Větrného Jeníkova (od září 2011)

5)      zbylé peníze z příspěvku městyse investovat do nákupu nového vybavení KŠ (potřeby různých kurzů)

6)      zisky z jednorázových kurzů investovat opět do KŠ

7)      příspěvek na kurzy pro děti a žáky ZŠ v max. výši 5,-/lekce/dítě

        (street dance, angličtina, …) –  hrazeno z příspěvku obce, využití této možnosti zvažuje, dle stavu účtu, koordinátorka

8)      veškeré peníze, které vloží na společný účet mažoretky Smile pod vedením Hanky Kretschmannové a Veroniky Svobodové budou účtovány pouze těmto, nebudou použity na účely ostatních kurzů – případné zisky mažoretek budou vyplaceny lektorkám v podobě jednorázové odměny

 

PRÁCE KOORDINÁTORKY

1)      rozvrh pravidelných kurzů KŠ: září – květen/červen (dle zájmu)

2)      snaha o otevření min. 5 pravidelných kurzů/školní rok a uspořádání min. jednoho jednorázového kurzu měsíčně

3)      každoroční předložení hospodaření KŠ zastupitelstvu městyse

4)      návrh na investice vyšší 5.000,-/ předložit ke schválení zastupitelstvu

5)      inventarizace majetku KŠ

6)      zajištění fungování pouze těch kurzů pro dospělé, jejichž náklady budou plně pokryty z kurzovného (není možná ztrátovost a doplácení za kurzy pro dospělé),  v opačném případě nutné žádat o schválení zastupitelstvem

7)      zajištění neziskovosti pravidelných kurzů (kalkulace bez vyšších zisků – tzn. pouze na uhrazení nájmu a lektora)

8)      propagace kurzů (webové stránky, nástěnky, …)

9)      zvážení využití dalších prostor pro kurzy – zámek, kostel, …

10)     snaha o zapojení spádových obcí (starostů) do nabídky a fungování KŠ

11)     snaha o propagaci aktivit KŠ – vystoupení v rámci obecních akcí, prodej výrobků, …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schváleno na 5. zasedání zastupitelstva městyse Větrný Jeníkov dne 8.2.2011.

 

Martina Lisová

koordinátorka               

 

 

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.